امید در قرنطینه ووهان

اخبار تماشایی
منتشر شده در 08 بهمن 1398

مردم در خانه‌هایشان در و‌وهان حبس شده‌اند از پنجره همدیگر را صدا می‌زنند می‌گویند: ووهان روغنش را زیاد کن!  


این یکی از عجیب ترین چیز هاییست که میتوان دید !


آنها که به خاطر ویروس خودشان را در خانه‌هایشان حبس کردند اینگونه با فریادهایشان یکدیگر را به استقامت و دوام آوردن تشویق می‌کنند و به یکدیگر امید می‌دهند.

دیدگاه کاربران