نیم فصل پنجره پرسپولیس به خاطر قرارداد یحیی بسته می‌شود!

تماشا اسپرت
منتشر شده در 10 دی 1400

خبر بد برای قرمزها نیم فصل پنجره بسته می‌شود!


خطر بسته شدن پنجره پرپسولیس در نیم فصل


با توجه به قانون جدید که بیان میکند اگر تیمی پرونده باز داخلی و پرونده خارجی داشته باشد اجازه ثبت بازیکن جدید را ندارد و پرسپولیس با توجه به بدهی بابت رضایت نامه یحیی گل محمدی به پدیده نمیتواند بازیکن جدید جذب کند

دیدگاه کاربران