کشف 82 دستگاه ماینر در بورس تهران

اخبار تماشایی
منتشر شده در 10 مهر 1400

شرکت توزیع برق تهران بزرگ کشف 82 ماینر غیر مجاز را در شرکت بورس تهران تایید و در خصوص آن اطلاعیه ای صادر کرد.

دیدگاه کاربران