رفع مشکلات مردم با اصلاحات در بودجه 1400

اخبار تماشایی
منتشر شده در 03 اسفند 1399

رئیس مجلس در نطق پیش از دستور این جلسه تصریح کرد: حداکثر اصلاحات لایحه بودجه 1400 به نفع معیشت مردم انجام شده است.


پس از آن نمایندگان مجلس به بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1400 پرداختند و موادی از آن را تصویب کردند.

دیدگاه کاربران