اعتراض آلمانی ها به سیاست دولت در قبال کرونا

خبر از ما
منتشر شده در 15 فروردین 1400

سیاست های دولت آلمان برای تمدید تعطیلات سراسری و غیر فعال کردن کسب و کارها مردم را به اعتراض واداشت.

دیدگاه کاربران