حوزه و پژوهش های مورد نیاز جامعه

خبرگزاری رسا
منتشر شده در 04 اسفند 1398

مدیر کل امور پژوهشی حوزه های علمیه با اشاره به آیین نامه ارزیابی پژوهش های حوزوی به بررسی عملکرد حوزه های علمیه در عرصه پژوهش مورد نیاز جامعه می پردازد.


https://rasanews.ir/fa/multimedia

دیدگاه کاربران