نظرات مردم درباره وضعیت بازار در روز های گرانی

اخبار تماشایی
منتشر شده در 05 تیر 1397

واکنش مردم نسبت به وضعیت گرانی ها را می بینیم، که مردم از روند افزایش قیمت ها رازی نیستند و اکثریت به علت افزایش قیمت بدون کنترل ارز و کالا دره مغازه های خود را بسته اند.

دیدگاه کاربران