ظریف وارد مسکو شد

اخبار تماشایی
منتشر شده در 08 اردیبهشت 1397

ظریف وارد مسکو شد


ظریف در بدو ورود به مسکو: 


از کارشناسان بین‌المللی بی‌طرف برای اثبات استفاده از سلاح شیمیایی استفاده شود.


کسی حق ندارد اقدام واکنشی را حق خود بداند.

دیدگاه کاربران