پیچ رولپلاک نما,پیچ رولپلاک نمای ساختمان با طناب

ارتفاع کاران راپلکو
منتشر شده در 07 فروردین 1398

پیچ و رولپلاک سنگ نما با طناب , بدون داربست بوسیله طناب بمراتب بهتر و ایمنی تر نسبت به داربست میباشد.


چه از نظر هزینه و چه از نظر سرعت و انجام عملیات محکم سازی سنگ نما , خدمات راپل بصرفه تر میباشد.


در خیلی از مناطق شهرهای بزرگ برای اتمام کار ساختمان و گرفتن پایان کار,


باید عمل پیچ رولپلاک سنگ نما طبق دستور شهرداری انجام داده شود.


اما در مواردی که بعد از گذشت مدتی از پایان کار نمای ساختمان میگذرد(تا 4 سال)ساختمان نشست پیدا میکند.


باعث میشود که سنگ های نمای ساختمان ریزش کند.

دیدگاه کاربران