ریزش ساختمان آبادان - 2 فوتی و بیش از 16 نفر از زیر آوار خارج شدند

اخبار تماشایی
منتشر شده در 02 خرداد 1401

ساختمان درحال ساخت بوده است و احتمال تلفات به دلیل حضور در منطقه مسکونی را دارد.


گفته شده تنها 30 دستگاه اتومبیل در زیر آوار قرار گرفتند

دیدگاه کاربران