" بایکال " کهن سال ترین دریاچه دنیا

گیم باکس
منتشر شده در 02 تیر 1396

عمیق ترین و کهنسال ترین دریاچه دنیا دریاچه بایکال روسیه است که عمق آن1940وقدمت آن به70میلیون سال میرسد.

دیدگاه کاربران