بازدید سجادی وزیر ورزش دولت سیزدهم از اماکن ورزشی

ویدئو ورزشی
منتشر شده در 05 شهریور 1400

بازدید سجادی وزیر ورزش دولت سیزدهم از اماکن ورزشی در دومین روز کاری خود

دیدگاه کاربران