نفرین کردن در چه شرایطی جایز است؟

ترنج
منتشر شده در 11 شهریور 1398

وقتی خداوند برای دختر مظلوم روضه می‌خواند از زبان حاج آقا قرائتی

دیدگاه کاربران