سری چهارم ما و فرازمینی ها با دوبله فارسی - قسمت 13

مستند با دوبله فارسی
منتشر شده در 25 شهریور 1396

دانلود نسخه کامل در www.MNDL.ir

ر مورد 7 عجایب جهان شنیده اید؟ گفته میشود تمامی آنها به دست بشریت ساخته شده است, اما آیا واقعاً اهرام مصر توسط بشر ساخته شده است؟ در دنیای ما خیلی از بنا ها و ساختار های بسیار قدیمی وجود دارد که تصور آنکه توسط بشر ساخته شده است بسیار دشوار می باشد

دیدگاه کاربران