18 امین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان

تهویه مطبوع گرین
منتشر شده در 24 تیر 1399

حضور تهویه مطبوع گرین در 18 امین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان - گروه بازرگانی عبادی

دیدگاه کاربران