زنگ بیدار باش!

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 10 دی 1401

مقام معظم رهبری: اگر ما اینجا خواب برویم جبهه ی دشمن پشت سنگر خودش معلوم نیست خواب رفته باشد او بیدار است علیه ما توطئه خواهد کرد.


به مناسبت 9 دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت

دیدگاه کاربران
<