کلیپ 22 بهمن حامد زمانی (پایداری)

به سوی نور
منتشر شده در 22 بهمن 1398

کلیپ به مناسبت 22 بهمن


پایداری - حامد زمانی


 راه ما راه ثارالله با مایند شهدا همراه


 راه ما راه ثارالله با مایند شهدا همراه


 حالا موسم فتح ماست بسم الله..................................


 به دست غیر مبادا امیدواری ما نیامدست به جز ما کسی به یاری ما


 به رنج راه بیاویز تا بیاموزیم مشق آبله اسرار پایداری ما


 مدام داغ جوان دیده ایم و در تشییع ندیده است کسی اشک سوگواری ما(2)


 به سر بلندی سرویم و استواری کوه به رودهای جهان رفته بی قراری ما


 نمانده جای شکایت که در پی هر زخم بلندتر شده طومار بردباری ما(2)


 خصم اگر با سلاح شب آید ما همه غیرت آفتابیم


 چشم در راه خورشید موعود شهریاران این انقلابیم


 آتشی شعله ی نفرت افروخت تا مگر عشق پایان بگیرد


 غافل از اینکه او مثل ققنوس تازه در شعله ها جان بگیرد


 بگو به بولهبان نور مصطفی با ماست مسیر روشن عشق است یادگاری ما


 غروب غیرت ما را کسی نخواهد دید قسم به روشنی راه شهریاری ما


 به سربلندی سرویم و استواری کوه به رودهای جهان رفته بی قراری ما


 نمانده جای شکایت که در پی هر زخم بلندتر شده طومار بردباری ما


 خصم اگر با سلاح شب آید ما همه غیرت آفتابیم


 چشم در راه خورشید موعود شهریاران این انقلابیم


 آتشی شعله ی نفرت افروخت تا مگر عشق پایان بگیرد


 غافل از اینکه او مثل ققنوس تازه در شعله ها جان بگیرد

دیدگاه کاربران