10 بار نیمار ثابت کرد که او ارزش گرفتن 222 میلیون HD

اورنتا
منتشر شده در 24 اردیبهشت 1397

نیمار تو این بازی ها ثابت کرد که ارزش گرفتن 222 میلیون رو داره

neymar

دیدگاه کاربران