آموزش سی ان جی(نقشه خوانی ساکس 500)

آموزش حرفه ای خودروهای دوگانه سوز
منتشر شده در 27 شهریور 1399

در این ویدئو روش حرفه ای نقشه خوانی خودوری دوگانه سوز فابریک با ایسیو ساکس 500 را آموزش خواهیم داد

دیدگاه کاربران