کیت های جدید تست کرونا ارزان و سریع

اخبار تماشایی
منتشر شده در 25 آبان 1399

مسئولان وزارت بهداشت معتقدند: برای سرعت بخشیدن به غربالگری کرونا راهی جز استفاده از کیت تشخیص سریع نداریم اما اهمیت کیت‌ تشخیص سریع در تداوم استفاده از آن شناسایی به موقع بیماران و اطرافیان آنها و قرنطینه بیماران است.


میزان حساسیت آزمایش‌های تشخیص سریع حدود 78 درصد آزمایش‌های مولکولی یا PCR است. تولید این کیت‌های تشخیص سریع نیز در کشور آغاز شده است. کیت‌های تشخیص سریع بهتر است برای موارد سرپایی استفاده شود. اختصاصی بودن این کیت‌ها نیز بسیار مناسب است و اگر آزمایش مثبت شود یعنی به طور قطع مثبت است.


اگر هزینه تولید داخل این کیت‌ها حدود یک دلار تمام شود انجام صد هزار آزمایش روزانه هزینه‌ای حدود صد هزار دلار خواهد داشت. باید توجه کنیم که اهمیت استفاده از آزمایش ‌های تشخیص سریع در تداوم آن است و در نتیجه باید تلاش شود که قیمت تمام شده این آزمایش‌ها در کمترین میزان باشد.

دیدگاه کاربران