آموزش کارهای هنری برای سرگرم کردن کودکان در خانه

دانشگاه شهید چمران اهواز
منتشر شده در 16 فروردین 1399

کلیپ تهیه شده توسط خانم سمیه علوی دانشجوی علوم تر۳ دانشگاه شهید چمران اهواز و آموزش کارهای خلاقانه برای سرگرم کردن کودکان در خانه در روزهای در خانه ماندن

دیدگاه کاربران