فتح الله زاده : زمین کیاشهر را برای استقلال خریدم اما نخواستند

ورزش تماشایی
منتشر شده در 10 اسفند 1398
دیدگاه کاربران
رضا -

باز یه مدیر استقلالی مدیرعامل شد شروع به حاشیه سازی کردید لطفا عدالت رعایت کنید و پرونده های پیروانی و انصاری فر را در دعوت از این بزرگواران پخش کنید.