زندگی بومیان در برزیل

وب گرد
منتشر شده در 12 تیر 1396

ویدئو 360 درجه ای از زندگی در یک مزرعه گاو داری در برزیل که خیلی جالب و دیدنی است.

دیدگاه کاربران