ترک مراسم ترحیم بهنام صفوی توسط خوانندگان !!!

ترنج
منتشر شده در 30 اردیبهشت 1398

ترک مراسم خوانندگان معروف در اعتراض به جلوگیری از نی نوازی در مراسم ختم زنده یاد بهنام صفوی

دیدگاه کاربران