اعتراف شنیدنی کارشناسان آمریکایی به قدرت نظامی ایران

محمدجواد((315))
منتشر شده در 23 اردیبهشت 1398

کارشناسان شبکه آمریکایی TRU NEWS جمع شدن و درباره قدرت نظامی و پهپادی ایران صحبت های قابل تأملی انجام دادند

دیدگاه کاربران