دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان

ترنج
منتشر شده در 23 اردیبهشت 1398

 بسم الله الرحمن الرحیم


اللهم اعنی فیه علی صیامه وقیامه وجنبنی فیه من هفواته وآثامه وارزقنی فیه ذکرک بدوامه بتوفیقک یا هادی المضلین.


 خدایا یاری کن مرا در این روز بر روزه گرفتن و عبـادت و برکنارم دار در آن از بیهودگی و گناهان و روزیم کن در آن یادت را برای همیشه به توفیق خودت ای راهنمای گمراهان

دیدگاه کاربران