آشپزی در طبیعت آذربایجان - پخت مربای گل سرخ به روش سنتی

سرآشپز
منتشر شده در 24 خرداد 1403

آشپزی روستایی آذربایجان جدید خانم فرناز - آشپزی در طبیعت آذربایجان قسمت آخر :


پخت مربای گل سرخ به روش سنتی

دیدگاه کاربران