حملات ایران علیه نیروهای تجزیه طلب مستقر در عراق

اخبار تماشایی
منتشر شده در 24 شهریور 1400

گزارشی از حملات ایران علیه گروه‌های تجزیه طلب در شمال عراق...

دیدگاه کاربران