فرمول جدید برای پیش فروش خودرو

اخبار تماشایی
منتشر شده در 06 شهریور 1400

اعضای این شورا در رابطه با نحوه اقدام خودروسازان در موضوع پیش فروش خودرو به استناد ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با اکثریت آرا مقرر کردند: چنانچه مراجع ذیصلاح در رابطه با خودرو‌های انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در اینصورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلا انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد.


بر اساس مصوبه اخیر شورای رقابت صرفا بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود ضمن اینکه خودرو‌هایی که قیمت آن تعیین نشده حق پیش فروش نخواهند داشت.

دیدگاه کاربران