خاطره حریرچی از رهبر انقلاب در مورد دریافت واکسن

اخبار تماشایی
منتشر شده در 18 فروردین 1400

خاطره حریرچی از رهبر انقلاب در مورد دریافت واکسن/حریرچی: به هیچ مقام مسئولی واکسن تزریق نشده است

دیدگاه کاربران