ژنتیک چه تاثیری بر روند تکامل دایناسور ها دارد؟

سیگنال
منتشر شده در 09 آبان 1396

ویدئویی علمی از روند تکامل دایناسور ها را باهم تماشا می کنیم، که از نظر ژنتیک دایناسور ها را مورد برسی قرار می دهد.

دیدگاه کاربران