نوازندگی موسیقی در فضا Astronaut plays bagpipes on International Space Station

بامزه ترین ها
منتشر شده در 01 خرداد 1397

نوازندگی موسیقی در فضا Astronaut plays bagpipes on International Space Station

فضانوردی که در یک ایستگاه فضایی به زیبایی موسیقی می نوازد، چیزی که هرکسی در این دنیا نمی تواند تجربه کند

NASA astronaut Kjell Lindgren plays Amazing Grace on the bagpipes aboard the International Space Station

دیدگاه کاربران
<