گزارش شبکه دو (برنامه نمادو) از بیماری دیابت و خطرات آن

صبا
منتشر شده در 05 مهر 1396

گزارش تلویزیونی برنامه "نما دو" از انجمن دیابت گابریک و وضعیت دیابت در جامعه؛ گفتگو با مدرسین دیابت گابریک در مورد راهکارهای پیشگیری از دیابت و مدیریت این بیماری

دیدگاه کاربران