خانم:آیا به پولی که همسرم به من میدهد خمس تعلق می گیرد؟

کلیپ های مذهبی
منتشر شده در 12 مرداد 1399
دیدگاه کاربران