سیدجلال: شایعات و حواشی؟ قهرمانی همیشه می‌چسبد

ورزشی ترین
منتشر شده در 07 مرداد 1399

بخش هایی از گفتگوی اختصاصی با سیدجلال حسینی کاپیتان موفق پرسپولیس

دیدگاه کاربران