حصار (Chain link fence)

iranallexport
منتشر شده در 07 مرداد 1399

تیم صادرات ما آماده است تا اندازه های مختلف حصار و همچنین حصار با سیم گالوانیزه برای مقاومت در برابر رطوبت را در اختیار شما قرار دهد.


Iran all export Co. exporter of Chain link fence from Iran to Iranian border countries including Iraq, Armenia, Azerbaijan, Afghanistan, Turkmenistan, Emirates, etc.

دیدگاه کاربران