وضعیت عجیب قیمت‌ها در بازار خودرو در نبود در نبود نظارت

آرمان اقتصادی
منتشر شده در 01 مرداد 1399

قیمت خودرو تخته گاز به سمت ناکجاها؛ سازمان حمایت، شورای رقابت، سازمانهایی که انگار نه انگار اتفاقی در قیمت خودرو رخ داده است.

دیدگاه کاربران