زنجیر (Chain)

iranallexport
منتشر شده در 14 مرداد 1399

زنجیر ابزاری مکانیکی است که با اتصال قطعات کوچک به یکدیگر شکل می گیرد.


زنجیرها دو کاربرد متفاوت در ایران دارند: زنجیرهای قابل انعطاف برای بلند کردن اجسام یا جلوگیری از سرقت و انواع دیگری که برای انتقال نیرو استفاده می شود.


Teflon, Waterproof, Tentacle, Long pedestal and many other types, are the different kinds of chains.

دیدگاه کاربران