دختری که حضرت زهرا (س) را دوست دارد ... اما!!!!!؟

دیدنی
منتشر شده در 16 شهریور 1399

رسول خدا (ص) فرموده اند:

هر زنی که به خداوند سبحان و روز قیامت ایمان دارد زینتش را برای غیر شوهرش آشکار نمی کند و همچنین موی سر و مچ خود را نمایان نمی سازد و هر زنی که این کارها را برای غیر شوهرش انجام دهد دین خود را فاسد کرده و خداوند را نسبت به خود خشمگین کرده است و همچنین زر و زیور خود را در منظر و دیدگاه غیر شوهر نمی گذارد و در غیاب شوهر خود را خوشبو نمی کند

دیدگاه کاربران