مسیر حرکت خودم در بازار بورس و سهام و فرایند معامله گری شخصی

ذهن بورسی
منتشر شده در 16 آبان 1399

### مسیر حرکت در بازار بورس


مسیر حرکت در بورس برای هر فرد منحصر به فرد است. ما برای شناخت بازار بورس از جایی شروع می کنیم که خودمان تشخیص می دهیم بهترین مسیر است.


این مسیر می تواند با توجه به گرایش های شخصی و نوع شناخت اولیه ی وا از بازار تغییر کند. گروهی علاقه ی شدیدی به مباحث بنیادی دارند آن ها کسانی هستند که در رشته های اقتصاد تحصیل کرده اند و یا به این موضوعات علاقه مند هستند. لذا از این مسیر آغاز می کنند.


### ادامه ی مسیر حرکت در بازار 


گروهی دیگر که شاید بازار را تکنیکال می بینند سعی می کنند با یادگیری اندیکاتورها و اسیلاتورها مسیر خود را طی کنند و اگر ابزارهای مورد استفاده ی آن ها باعث موفقیت نشد


سعی می کنند در همین حوالی و با همین مفاهیم و اندکی تغییر دوباره به مطالعه ی بازار بپردازند چرا که آن ها راهی را به جز این نمی خواهند و یا بلد نیستند که در پیش گیرند. این موضوع ناشی از میزان درک و خواسته های آن ها از این بازار است.


ولی آیا این پایان ماجراست؟


معمولا این گونه نیست و افراد با این مفاهیم نمی توانند به جواب برسند و سر از بحث های روانشناسی در می آورند.


با این تصور که آنچه را که ندارند و برای موفقیت در مسیر حرکت در بورس نیاز دارند در این بخش بیایند ولی معمولا پس از مدتی تلاش و پشتکار و تقلا باز به این نتیجه می رسند که هنوز راهی طولانی دارند و زمان زیادی تا موفقیت باید گذاشته شود


و این موضوع برای گروهی پایان ماجراست و گروهی دیگر که مداومت و تلاش بی وقفه را در برنامه های خود قرار داده اند


هنوز ادامه می دهند و به این راحتی ها تسلیم نمی شوند.


www.zehneboursi.ir

دیدگاه کاربران