سنسور جلو با کلید فابریک سانتافه

smartoption
منتشر شده در 01 مهر 1399

سنسور جلو توکار سانتافه با کلید فابریک

در خصوص سنسور جلو توکار سانتافه ابتدا به تشریح انواع سنسور می پردازیم.سنسورهای داخل سپر شامل چند نوع سنسور

سرعت سنج (کروز کنترل)

یا سنسور داخل سپر جلو می باشند.

امروزه سنسور های پیشرفته ای مانند سنسور داخل سپر جلو از برخورد اتومبیل با اجسام به ویژه در هنگام پارک کردن پیشگیری میکند.علاوه براین در بسیاری از ماشین های پیشرفته و مدرن از سنسورهای سرعت سنج یا کروز کنترل بر روی سپر جلو استفاده می کنند.در کل سنسور جلو توکار مانند سنسور داخل سپر جلو معمولا به دو دسته الکترومغناطیس و آلتراسونیک هستند.

سنسورهای الکترومغناطیس:

سنسور های الکترومغناطیس با توجه به حرکت آرام و یکنواخت اتومبیل به طرف موانع عملکرد خواهند داشت.اگر حرکت خودرو نسبت به مانع مذکور متوقف شود اعلام هشدار سیستم هشدار دهنده نیز متوقف خواهد شد.اگر مجددا حرکت به سمت مانع آغاز شود مجددا سیستم هشداردهنده اعلام هشدار می کند. از این سیستم برای تشخیص موانع استفاده می شود.این سنسورها معمولا جهت نصب نیازمند سوراخ کردن سپر نبوده و داخل آن نصب می شوند.

سنسورهای آلتراسونیک:

امروزه سنسورهای آلتراسونیک در بسیاری از خودرو سازی ها به نام های دستیار پارک و پارکترونیک سنسورمعروف بوده و مورد استفاده می باشند.برای خودروهایی که بدون سنسورهای آلتراسونیک تولید شده و فاقد آن می باشند نیز سنسورهای فابریک دربازار موجود می باشد .عملکرد این سنسورها بدین صورت است که سنسور پارک یا همان سنسور های سپر آلتراسونیک (ما فوق صوت) با استفاده از حسگرهای تشخیص فاصله نصب شده در سپرهای جلو خودرو, فاصله ماشین را با اجسام نزدیک تعیین می کند.این سنسورها سیگنال هایی ارسال می کنند و زمان سپری شده تا بازگشت انعکاس آن را اندازه می گیرند.بدین ترتیب با توجه به سرعت و فاصله اتومبیل, راننده را بصورت صوتی یا تصویری یا هردو صورت از خطر احتمالی برخورد آگاه می کند.برای فعال کردن سنسور داخل سپر جلو دکمه ای وجود دارد که جهت جلوگیری از هشدارهای بی مورد خصوصا در شلوغی ها می توانید آن را غیر فعال نمایید و با رسیدن خودرو به سرعتی خاص خود به خود فعال می شود.همانطور که متوجه شده اید امروزه در هنگام خرید سپر خودرو باید به محل قرار گرفتن سنسور بر روی آن نیز توجه نمایید.سنسور جلو توکار سانتافه پارک کردن را برای شما بسیار راحت تر می کنند.با استفاده از سنسور جلو توکار سانتافه حتی بهتر از زمانی که شخصی پشت اتومبیل شما بایستد و راهنمایی کندمی توانید پارک کنید.

دیدگاه کاربران