اجرای موسیقی زنده با یخ

ترنج
منتشر شده در 30 دی 1398

گروه موسیقی کوبه‌ ای اتنوبیت در دریاچه یخ‌ زده بایکال روسیه با استفاده از یخ در دمای زیر صفر به اجرای موسیقی می‌ پردازند این اجرای زیبا را این‌ جا تماشا کنید.

دیدگاه کاربران