فصل زمستان را باید اینگونه سپری کرد !

شگفتانه
منتشر شده در 24 بهمن 1398

اسکی یک نوع تفریح ورزش و روش جابجایی است که طی آن فرد با استفاده از چوب‌های صاف و بلندی که به کفش خود متصل می‌کند و چوب اسکی نامیده می‌شود روی برف سر می‌خورد. اسکی در مفهومی عام‌تر به سر خوردن با چوب اسکی یا ابزارهای مشابه بر روی سایر سطوح مانند آب و چمن نیز اتلاق می‌شود

دیدگاه کاربران