سخنرانی کامل حسن روحانی در مراسم 22 بهمن (بخش 7)

اخبار تماشایی
منتشر شده در 22 بهمن 1398

بخش هفتم سخنان رئیس جمهور در اجتماع بزرگ مردم تهران در مراسم راهپیمایی 22 بهمن


  • آمریکا می خواست اشتغال را در کشور ما از بین ببره.
دیدگاه کاربران