آمادگی ظفر برای پرتاب به فضا

ترنج
منتشر شده در 19 بهمن 1398

سخنگوی فضایی وزارت دفاع: ماهواره بر سیمرغ و ماهواره ظفر برای فرآیند پرتاب در پایگاه فضایی امام خمینی (ره) آماده شدند.

دیدگاه کاربران