آزمایش علمی با ید (در خانه امتحان نکنید!)

کاوشگر
منتشر شده در 17 بهمن 1398

8 آزمایش علمی فوق العاده جالب با استفاده از ید و واکنش آن با مواد دیگر


  • ید چا رازی را پنهان می کند؟
  • چگونه اثر انگشت بگیریم؟

❌❌❌این آزمایش ها خطرناک است و در خانه امتحان نکنید و فقط در آزمایشگاه مجهز انجام شود.❌❌❌

دیدگاه کاربران