گلزنی کاوه رضایی و علی قلی زاده در دیدار دوستانه

دنیای ورزش
منتشر شده در 17 دی 1398

گلزنی کاوه رضایی و علی قلی زاده در دیدار دوستانه برای شارلروا


دلیل کیفیت پایین فیلم برداریبرگزاری این بازی در دیداری دوستانه و تجهیزات پایین فیلم برداری است

دیدگاه کاربران