کابینه روحانی 3 گام تا سقوط !

شگفتانه
منتشر شده در 06 آذر 1398

تنها سه تغییر دیگر در دولت دوازدهم باعث بی‌اعتبار شدن دولت می‌شود. با توجه به پذیرش استعفای محمود حجتی وزیر پیشین جهاد کشاورزی از سوی رئیس‌جمهوری و طرح استیضاح وزرای نفت کشور و آموزش و پرورش شاید برای اولین بار ممکن است یک کابینه پس از انقلاب با از حد نصاب افتادن نیازمند رای اعتماد مجدد از مجلس باشد.


طبق اصل 136 قانون اساسی رئیس‌جمهوری می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر کند باید مجددا از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.

دیدگاه کاربران