سخنرانی‌های جالب TED دوبله - چرا سی سالگی یک بیست سالگی دیگر نیست؟

صبا
منتشر شده در 13 مرداد 1397
دیدگاه کاربران