داستان درگیری شمسایی و کاپیتان اروگوئه

دنیای ورزشی
منتشر شده در 27 مرداد 1398

گوشه ای از گفت و گو با وحید شمسایی ستاره تمام نشدنی فوتسال در آنتن

دیدگاه کاربران